10 November 2010

Zakat Ternakan

 


Bagi gembala-gembala yang beragama Islam, marilah kita tunaikan zakat ternakan untuk membersihkan harta kita.